Ετήσια Γενική Συνέλευση και Κοπή Πίτας 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ σας προσκαλεί στην Ετήσια  Γενική Συνέλευση (Εκλογική), την Δευτέρα 13  Φεβρουαρίου  2023 στις 4:00 μ.μ., στην έδρα του Σωματείου, Ασφενδίου, Μινιέρα, Κώς.

Σε  περίπτωση μη απαρτίας  η  Γενική  Συνέλευση  θα επαναληφθεί
17 Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:00 μ.μ.  
στα γραφεία του ΣΕΟ (Νίκης 34, Αθήνα) όπου
με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης θα γίνει και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας.

To πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει απολογισμό έτους 2022 και παρουσίαση στα μέλη μας των δράσεων του Συνδέσμου για το 2023.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατόν να παραστείτε η ίδια στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, παρακαλείσθε να εξουσιοδοτήσετε άλλο μέλος του Συνδέσμου ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ να σας εκπροσωπήσει, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το συνημμένο Υπόδειγμα Α στον αρ. fax: 2103237943 ή στο info@womenofwine.gr.

Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει έως 2 μέλη που δεν παρίστανται και να ψηφίσει αντ’ αυτών.

Τα ταμιακώς ενήμερα μέλη μπορούν να ψηφίσουν.

Η βραδιά θα κλείσει στο  Kiki de Grece (Ηπίτου 4, Αθήνα) για να απολαύσουμε το κρασί ή/και το φαγητό μας και να καλωσορίσουμε τη νέα χρονιά. Το κόστος της συμμετοχής στο Kiki de Grece βαρύνει το κάθε μέλος ξεχωριστά και βασίζεται στην ατομική κατανάλωση.