Σύνδεσμος

Κυρ γιάννη Νάουσα αμπελώνες

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ

Ο Σύνδεσμος «Ελληνίδες του Κρασιού» ιδρύθηκε το 1997 από μια ομάδα γυναικών, που δραστηριοποιούταν επαγγελματικά στο χώρο του κρασιού, με σκοπό να συμβάλλουν ακόμα πιο δραστικά στην επικοινωνία και αναγνωρισιμότητα του Ελληνικού αμπελο-οινικού τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μέσα από μια σειρά δράσεων. Ο Σύνδεσμος «Ελληνίδες του Κρασιού» είναι μη κερδοσκοπική Οργάνωση, και αποτελείται από γυναίκες που συνδέονται με καθ’ οποιονδήποτε τρόπο επαγγελματικά με το κρασί, ή ασχολούνται δραστήρια με αυτό.

Στόχοι της ίδρυσης του Συνδέσμου «Ελληνίδες του Κρασιού» είναι:

  1. Η βελτίωση της γνώσης γύρω από το κρασί διά μέσου όλων των δυνατών οδών επικοινωνίας με την οργάνωσης συναντήσεων, γευστικών δοκιμών κρασιών, ενημερωτικών και εκπαιδευτικών ταξιδιών, συζητήσεων, σεμιναρίων, κλπ που θα απευθύνονται προς όλους, με ιδιαίτερη έμφαση τις γυναίκες.
  2. Η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση του κοινωνικού συνόλου γύρω από το κρασί όχι μόνο ως προς την εμπορία του, αλλά κυρίως ως προς την πληροφόρηση και την εκπαίδευση των καταναλωτών γύρω από το κρασί.
  3. Η ανάδειξη των πολιτιστικών χαρακτηριστικών και πολιτισμικών στοιχείων του οίνου και η προάσπιση της εικόνα των οίνων ποιότητας.
  4. Η γενικότερη εκπαίδευση του καταναλωτή γύρω από το κρασί με έμφαση το εμφιαλωμένο-τυποποιημένο κρασί.
  5. Η συνεργασία με όλες τις εθνικές αρχές, φορείς και οργανώσεις τοπικού, περιφερειακού, εθνικού, καθώς και Ευρωπαϊκού και διεθνούς επιπέδου στον τομέα του οίνου.