Οινική εκπαίδευση

οινική εκπαίδευση

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του Συνδέσμου οι Ελληνίδες του Κρασιού που αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τα μέλη του, είναι η ανάπτυξη της γνώσης για το κρασί τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους επαγγελματίες μέσα από την οινική εκπαίδευση.

Η διοργάνωση σεμιναρίων, γευσιγνωσιών, οινικών επισκέψεων των Ελληνίδων του Κρασιού έχουν, από την αρχή της δημιουργίας του Συνδέσμου και για πολλά χρόνια, βρει νέους δρόμους επικοινωνίας με τους καταναλωτές. Αναπτύσσεται με τον τρόπο αυτό η ικανότητα αντίληψης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του κρασιού που οδηγεί σε συνειδητή, μεγαλύτερη απόλαυση τους πάντα με μέτρο.

Από την άλλη μεριά, οι επαγγελματίες – μέλη έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν το γνωστικό τους πεδίο μέσα από τα εξειδικευμένα σεμινάρια που προσφέρονται περιοδικά από το Σύνδεσμο όπως η γευσιγνωσία και τα οινικά σφάλματα, το ταίριασμα φαγητού κρασιού, η προώθηση και προβολή των οίνων κ.α., μέσα από την επαφή με άλλους επαγγελματίες που προσφέρουν τη γνώση τους σε αντίστοιχους τομείς αλλά και μέσα από τις οινικές επισκέψεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα που διοργανώνονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.