Είστε εδώ

Στόχοι

Οι στόχοι του συνδέσμου μας είναι οι ακόλουθοι:

  • Ανάδειξη των πολιτιστικών χαρακτηριστικών του κρασιού.
  • Εκπαίδευση των καταναλωτών σε θέματα που αφορούν το κρασί.
  • Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σχετικά με τις ευεργετικές ιδιότητες του κρασιού.
  • Επαναφορά του κρασιού στο καθημερινό μας τραπέζι.
  • Προάσπιση των Ελληνικών οίνων ποιότητας και των γηγενών ποικιλιών και η παρουσίαση τους εντός και εκτός Ελλάδας.

κατασκευή ιστοσελίδων netstudio